Заявка за оферта office@meteco-bg.com 02 / 955 54 93 | fax: 02 / 955 54 95
  • Начало
  • За нас
  • Обекти
  • USA
  • USA

Изградени обекти

 

images

"МЕТЕКО" АД ДОСТАВИ ДВА ПАТРОННИ ФИЛТЪРА В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ НА ОФ "АСАРЕЛ"

"МЕТЕКО" АД достави и пусна в експлоатация два патронни филтъра за пречистване на запрашен въздух

Подробно

АОИ КЪМ ЛЕНТОВА СУШИЛНЯ ЗА АНТИБИОТИЦИ В "БИОВЕТ" АД - КЛОН РАЗГРАД

В края на м. април 2018 г. беше завършено изграждането на проектирана и доставена от „МЕТЕКО” АД „

Подробно

"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД - КОРПУС ЕДРО ТРОШЕНЕ

На 22.02.2018 г., след успешно проведени 72-часови изпитания, бяха въведени в редовна експлоатация

Подробно

"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД - ПОКРИТ СКЛАД

На 12.01.2018 г., след успешно проведени 72-часови изпитания, бяха въведени в редовна експлоатация

Подробно

2017г. „МЕТЕКО” АД достави три обезмирисителни

2017г. „МЕТЕКО” АД достави три обезмирисителни инсталации за ПСОВ – Враца. Инсталациите са

Подробно

2017г. През месец април 2017г. „МЕТЕКО” АД

През месец април 2017г. „МЕТЕКО” АД достави на ТЕЦ ДЕВЕН оборудване за обезпрашаване по проект:

Подробно

2016г. В края на м.юли

През месец юли 2016 г. беше успешно въведена в редовна експлоатация проектираната, доставена и

Подробно

2015г. ПСОВ „Созопол”

2015 г. - ПСОВ „Созопол”- четири обезмирисителни инсталации тип “MET DEO” производителности : Q1=

Подробно

2015г. „Асрел-Медет” АД- гр. Панагюрище

2015 г. - „Асрел-Медет” АД- гр. Панагюрище- изградени три комплексни обезпрашителни инсталации с

Подробно

2015г. Беше успешно завършена цялостна

2015г. - 2015 г.- Завършена цялостна реконструкция на аспирационно-обезпрашителната инсталация в

Подробно

Да изградим заедно проект?

Свържете се с нас