Заявка за оферта office@meteco-bg.com 02 / 955 54 93 | fax: 02 / 955 54 95
  • Начало
  • За нас
  • Обекти
  • USA
  • USA

Изградени обекти

 

images

1998-1999г. “Бентонит” АД-гр. Кърджали

1998-1999г. “Бентонит” АД-гр. Кърджали - 2 бр прахооочистни инсталации към барабанни сушилни за

Подробно

1997г. Кривой рог, Украйна

1997г. Кривой рог, Украйна - Работен проект за прахоочистна инсталация на пресипни възли по линия

Подробно

1996г. “Кремиковци” АД, София

1996г. “Кремиковци” АД, София - Работен проект за прахоочистна инсталация на претоварен възел № 4

Подробно

1996г. Стоманодобивен комплекс – гр. Карачи, Пакистан

1996г. Стоманодобивен комплекс – гр. Карачи, Пакистан - Работен проект за 4бр. прахоочистни

Подробно

1995г. “ЮГОК” – Украйна

1995г. “ЮГОК” – Украйна - Работен проект за 2бр. прахоочистни инсталации за производство на “бели

Подробно

1995г. “Криворожстал” - Украйна

1995г. “Криворожстал” - Украйна - Прахоочистна инсталация към карбидна пещ, Q = 35000 м3/ч

Подробно

1994г. “Целхарт” АД-гр. Стамболийски

1994г. “Целхарт” АД-гр. Стамболийски - Прахоочистна инсталация към содорегене-рационен котел

Подробно

1993г. Стомана АД- гр.Перник

1993г. Стомана АД- гр.Перник - Реконструкция на ръкавен филтър – напорен тип към 100 - тонна

Подробно

1993г. Агробиохим АД-гр.Стара Загора

1993г. Агробиохим АД-гр.Стара Загора - Прахоочистна инсталация към сушилня за производство на

Подробно

Да изградим заедно проект?

Свържете се с нас