Заявка за оферта office@meteco-bg.com тел. 0878 431907/тел. 0878 431904/ тел. 0878 43 19 10
  • Начало
  • За нас
  • Обекти
  • USA
  • USA

Изградени обекти

 

images

2017г. През месец април 2017г. „МЕТЕКО” АД

През месец април 2017г. „МЕТЕКО” АД достави на ТЕЦ ДЕВЕН оборудване за обезпрашаване по проект:

Подробно

2016г. В края на м.юли

През месец юли 2016 г. беше успешно въведена в редовна експлоатация проектираната, доставена и

Подробно

2015г. ПСОВ „Созопол”

2015 г. - ПСОВ „Созопол”- четири обезмирисителни инсталации тип “MET DEO” производителности : Q1=

Подробно

2015г. „Асрел-Медет” АД- гр. Панагюрище

2015 г. - „Асрел-Медет” АД- гр. Панагюрище- изградени три комплексни обезпрашителни инсталации с

Подробно

2015г. Беше успешно завършена цялостна

2015г. - 2015 г.- Завършена цялостна реконструкция на аспирационно-обезпрашителната инсталация в

Подробно

2015г. - „МЕТЕКО” АД достави две

2015г. - „МЕТЕКО” АД достави две обезмирисителни инсталация към ПСОВ – гр. Варна, чийто главен

Подробно

2015г. - Реконструирана и модернизирана пречиствателна

2015 г. - Реконструирана и модернизирана пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Габрово

Подробно

2015г. - „Рока България” АД- гр. Каспичан

2015 г. - „Рока България” АД- гр. Каспичан- цех „масоподготвителен”. Патронен филтър “ MET CART” с

Подробно

2015г. - Аспирационно-обезпрашителна инсталация

2015г. - Аспирационно-обезпрашителна инсталация към лаборатория за проборазделяне в Рудничен

Подробно

2015г. - През месец януари влязоха в експлоатация

2015г. - През месец януари влязоха в експлоатация два броя специализирани Обезмирисителни

Подробно

Да изградим заедно проект?

Свържете се с нас