Заявка за оферта office@meteco-bg.com 02 / 955 54 93 | fax: 02 / 955 54 95
  • Начало
  • За нас
  • Обекти
  • USA
  • USA

Изградени обекти

 

images

2015г. - „МЕТЕКО” АД достави две

2015г. - „МЕТЕКО” АД достави две обезмирисителни инсталация към ПСОВ – гр. Варна, чийто главен

Подробно

2015г. - Реконструирана и модернизирана пречиствателна

2015 г. - Реконструирана и модернизирана пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Габрово

Подробно

2015г. - „Рока България” АД- гр. Каспичан

2015 г. - „Рока България” АД- гр. Каспичан- цех „масоподготвителен”. Патронен филтър “ MET CART” с

Подробно

2015г. - Аспирационно-обезпрашителна инсталация

2015г. - Аспирационно-обезпрашителна инсталация към лаборатория за проборазделяне в Рудничен

Подробно

2015г. - През месец януари влязоха в експлоатация

2015г. - През месец януари влязоха в експлоатация два броя специализирани Обезмирисителни

Подробно

2014г. - През месец февруари беше пуснат

2014г. - През месец февруари беше пуснат в редовна експлоатация филтър в „РОКА БЪЛГАРИЯ” АДс

Подробно

2013 г. - влезе в редовна експлоатация доставеният от „МЕТЕКО”

2013 г. - влезе в редовна експлоатация доставеният от „МЕТЕКО” АД прахоуловителен възел към

Подробно

2013 г. “АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Чепеларе

2013 г. “АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Чепеларе – нов патронен филтър Q=1000м3/ч Галерия

Подробно

2013 г. “АББ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Раковски

2013 г. “АББ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Раковски – Доставка на два броя шумоизолирани кабини за

Подробно

2012г. „Девен”АД – Солвей Соди - Девня

2012г. „Девен”АД – Солвей Соди - Девня - Доставка на обoрудване за реконструкция и разширение на

Подробно

Да изградим заедно проект?

Свържете се с нас