Заявка за оферта office@meteco-bg.com 02 / 955 54 93 | fax: 02 / 955 54 95
 • Начало
 • За нас
 • Обекти
 • USA
 • USA
 • slider-image
 • slider-image
 • slider-image
  МЕТЕКО АД
  проектира
  изработва, доставя и въвежда в експлоатация вентилационни
  инсталации както и инсталации за обезмирисяване
  на газове.

  Научете повече              

Актуални Новини


Инженерингова дейност Прочетете повече


МЕТЕКО АД е акционерно дружество, създадено през 1990 г. Специализирано е в проектирането и изграждането на аспирационно-обезпрашителни инсталации за очистването на промишлени и вентилационни газове и прахогазови емисии във всички отрасли на промишлеността.


ИЗГРАЖДАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТИ "ДО КЛЮЧ" Прочетете повече

Изградени обекти


ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4 БР. ОБЕЗМИРИСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ В ПСОВ - ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

На 19 септември 2019 г. бяха успешно въведени в редовна експлоатация четири обезмирисителни

Подробно

"МЕТЕКО" АД ДОСТАВИ ДВА ПАТРОННИ ФИЛТЪРА В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ НА ОФ "АСАРЕЛ"

"МЕТЕКО" АД достави и пусна в експлоатация два патронни филтъра за пречистване на запрашен въздух

Подробно

АОИ КЪМ ЛЕНТОВА СУШИЛНЯ ЗА АНТИБИОТИЦИ В "БИОВЕТ" АД - КЛОН РАЗГРАД

В края на м. април 2018 г. беше завършено изграждането на проектирана и доставена от „МЕТЕКО” АД „

Подробно

"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД - КОРПУС ЕДРО ТРОШЕНЕ

На 22.02.2018 г., след успешно проведени 72-часови изпитания, бяха въведени в редовна експлоатация

Подробно

"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД - ПОКРИТ СКЛАД

На 12.01.2018 г., след успешно проведени 72-часови изпитания, бяха въведени в редовна експлоатация

Подробно

2017г. „МЕТЕКО” АД достави три обезмирисителни

2017г. „МЕТЕКО” АД достави три обезмирисителни инсталации за ПСОВ – Враца. Инсталациите са

Подробно

2017г. През месец април 2017г. „МЕТЕКО” АД

През месец април 2017г. „МЕТЕКО” АД достави на ТЕЦ ДЕВЕН оборудване за обезпрашаване по проект:

Подробно

2016г. В края на м.юли

През месец юли 2016 г. беше успешно въведена в редовна експлоатация проектираната, доставена и

Подробно

2015г. ПСОВ „Созопол”

2015 г. - ПСОВ „Созопол”- четири обезмирисителни инсталации тип “MET DEO” производителности : Q1=

Подробно

От 2011 г. „МЕТЕКО” АД се специализира в разработването на ефикасни обезмирисителни инсталации, които третират аспирационен въздух от цехове, в които има източници на органични, лошо миришещи изпарения.