Заявка за оферта office@meteco-bg.com тел. 0878 431907/тел. 0878 431904/ тел. 0878 43 19 10
 • Начало
 • За нас
 • Обекти
 • USA
 • USA
 • slider-image
 • slider-image
  МЕТЕКО АД
  проектира
  изработва, доставя и въвежда в експлоатация вентилационни
  инсталации както и инсталации за обезмирисяване
  на газове.

  Научете повече              

Актуални Новини


Инженерингова дейност Прочетете повече


МЕТЕКО АД е акционерно дружество, създадено през 1990 г. Специализирано е в проектирането и изграждането на аспирационно-обезпрашителни инсталации за очистването на промишлени и вентилационни газове и прахогазови емисии във всички отрасли на промишлеността.


ИЗГРАЖДАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТИ "ДО КЛЮЧ" Прочетете повече

Изградени обекти


През месец октомври "МЕТЕКО" АД достави на "ТЕХКЕРАМИК-М" АД патронен филтър

На 19.10.2023г. "МЕТЕКО" АД достави на "ТЕХКЕРАМИК-М" АД патронен филтър, тип MET CART-600 за

Подробно

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 5 БРОЯ ОБЕЗМИРИСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ В ПСОВ - ПЛОВДИВ

В края на месец ноември 2022г. бяха успешно въведени в експлоатация 5 броя обезмирисителни

Подробно

Въведени в експлоатация два броя обезмирисителни инсталации в ПСОВ - Тутракан

На 20.05.2021г. бяха успешно въведени в експлоатация два броя обезмирисителни инсталации в ПСОВ -

Подробно

рез м. август 2020г. "МЕТЕКО" АД завърши и пусна в експлоатация реализиран технически проект

През м. август 2020г. "МЕТЕКО" АД завърши и пусна в експлоатация реализиран технически проект за

Подробно

Въведени в експлоатация два броя обезмирисителни инсталации в ПСОВ - Добрич

На 24.10.2019г. бяха успешно въведени в редовна експлоатация два броя обезмирисителни инсталации в

Подробно

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4 БР. ОБЕЗМИРИСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ В ПСОВ - ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

На 19 септември 2019 г. бяха успешно въведени в редовна експлоатация четири обезмирисителни

Подробно

"МЕТЕКО" АД ДОСТАВИ ДВА ПАТРОННИ ФИЛТЪРА В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ НА ОФ "АСАРЕЛ"

"МЕТЕКО" АД достави и пусна в експлоатация два патронни филтъра за пречистване на запрашен въздух

Подробно

АОИ КЪМ ЛЕНТОВА СУШИЛНЯ ЗА АНТИБИОТИЦИ В "БИОВЕТ" АД - КЛОН РАЗГРАД

В края на м. април 2018 г. беше завършено изграждането на проектирана и доставена от „МЕТЕКО” АД „

Подробно

"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД - КОРПУС ЕДРО ТРОШЕНЕ

На 22.02.2018 г., след успешно проведени 72-часови изпитания, бяха въведени в редовна експлоатация

Подробно

От 2011 г. „МЕТЕКО” АД се специализира в разработването на ефикасни обезмирисителни инсталации, които третират аспирационен въздух от цехове, в които има източници на органични, лошо миришещи изпарения.