Заявка за оферта office@meteco-bg.com тел. 0878 431907/тел. 0878 431904/ тел. 0878 43 19 10
  • Начало
  • За нас
  • Обекти
  • USA
  • USA

Изградени обекти

 

images

2004г. “Девен” АД – гр. Девня

2004г. “Девен” АД – гр. Девня - Работен проект за аспирационно-обезпра-шителни инсталации на

Подробно

2004г. „Инжстрой”ЕООД гр. Плевен

2004г. „Инжстрой”ЕООД гр. Плевен - Аспирационно-обезпрашителна инсталация за асфалтова база -

Подробно

2004г. “РЖ Институт” АД Скопие, Р.Македония

2004г. “РЖ Институт” АД Скопие, Р.Македония - Прахоочистна инста- лация на газове, аспирирани от

Подробно

2004г. “ТЕЦ-Бобов дол” АД

2004г. “ТЕЦ-Бобов дол” АД - Работен проект за “Аспирационно-обезпра- шителна инсталация” за цех

Подробно

2004г. “ Спетема кафе” ЕООД, София

2004г. “ Спетема кафе” ЕООД, София - Обезпрашителна и транспортна инсталация от три броя

Подробно

2004г. “Асфалтова база” – гр. Варна

2004г. “Асфалтова база” – гр. Варна - Обезпрашителна инсталация за димните газове, отделящи се при

Подробно

2003г. “ТЕЦ – Варна” ЕАД – гр. Варна

2003г. “ТЕЦ – Варна” ЕАД – гр. Варна - Работен проект : “Обезпрашаване на подбункерна галерия и

Подробно

2003г. “Златна Панега Цимент” АД

2003г. “Златна Панега Цимент” АД - 5 броя аспирационно - обезпра- шителни инсталации на складови и

Подробно

2003г. “ТЕЦ – Варна” ЕАД – гр. Варна

2003г. “ТЕЦ – Варна” ЕАД – гр. Варна - Обезпрашителни и прахоулови-телни съоръжения на пресипни

Подробно

2002г. “Елпром Трафо” АД- Кюстендил

2002г. “Елпром Трафо” АД- Кюстендил - Аспирационна и обезпраши- телна инсталация и промишлена

Подробно

Да изградим заедно проект?

Свържете се с нас