14 Jun 2018

АОИ към лентова сушилня за антибиотици в "БИОВЕТ" АД - КЛОН РАЗГРАД

В края на м. април 2018 г. беше завършено изграждането на проектирана и доставена от „МЕТЕКО” АД „ Аспирационна и обезмирисителна инсталация към лентова сушилня за антибиотици” в „БИОВЕТ" АД - клон Разград”. Инсталацията с проиводителност 16 000 м3/час замърсени газове ги пречиства в специален филтър и обезмирисител. Проведените прахо-газови измервания от лицензирана лаборатория доказаха постигната остатъчна концентрация  антибиотик на комин 0,41 мг/м3, при норма 3 мг/м3. След завършени 72-часови изпитания, инсталацията е в редовна експлоатация от 01.05.2018 г.
шаблоны для dle 11.2