20 Apr 2018

Обезмирисителни инсталации


            От 2011 г. „МЕТЕКО” АД се специализира в разработването на ефикасни обезмирисителни инсталации, които третират аспирационен въздух от цехове, в които има източници на органични, лошо миришещи  изпарения.

            За технологични пари, съдържащи меркаптани има разработена оригинална технология на принцип на адсорбция върху зеолит, за която е защитен  т.нар. „полезен модел”.

            През 2013-2015 г. фирмата  се специализира в изработването на обезмирисителни инсталации за лошомиришещи органични вещества на принципа на адсорбция върху активен въглен.

Предимствата на изработените обезмирисителни инсталации от фирма „МЕТЕКО” АД доведоха до неколкократен избор за доставчик на обезмирисители, предназначени за вентилационен въздух, аспириран от цеховете  за третиране на органични отпадъчни утайки в редица пречиствателни станции за отпадни води:

№ поред
ПСОВ
Брой
Дебитна пречистваните газове, м3/ч.
Изпълнител
Фаза
1
ПСОВ-СОЗОПОЛ
3
-3400;
-7000;
-11700
„ХИДРОСТРОЙ”АД
Вредовна експлоатация
2
ПСОВ-ВАРНА
2
-10000;
-2000
„ХИДРОСТРОЙ”АД
Вредовна експлоатация
3
ПСОВ-ПАВЛИКЕНИ
2
-6500;
-2760
„ИСАИНВЕСТ ПАВЛИКЕНИ”
Вредовна експлоатация
4
ПСОВ-
ГАБРОВО
3
-11000/5 500;
-8400;
-8500/4250
„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ”АД
Вредовна експлоатация
5
ПСОВ-ПЕТРИЧ
2
-18000;
-10000
„СПХОЛДИНГ”
Впроцес на проектиране
6
ПСОВ–
ВРАЦА
4
-8000;
-8000;
-1000;
-100
„ВОДСТРОЙ98”
Вредовна експлоатация
7
АСАРЕЛ-МЕДЕТ-реагентноотделение-серни окиси, меркаптани,хептани и хексани
1
10500
„МЕТЕКО”АД
Вредовна експлоатация
8
ПСОВ-Добрич
2
2000
5000
„ХИДРОСТРОЙ”АД-Варна
Доставени,престои въвеждане в експлоатация

      Всички обезмирисителни инсталации се доставят в комплект с подходящи вентилатори, които осъществяват аспирирането на замърсения въздух от цеховете и преминаването му през адсорбционната камера. В някои случаи / ПСОВ ГАБРОВО/ се  работи в два различни експлоатационни режима- зимен и летен- при различни дебити на аспирирани въздух. Тогава се доставят специални вентилатори с честотно регулиране на оборотите.

 

      За всеки конкретен проект „МЕТЕКО”  АД разработва и доставя подходяща за конкретните условия инсталация, проектирана и реализирана по поръчка.

 


Нов патент от МЕТЕКО АД


шаблоны для dle 11.2