20 Apr 2018

"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД - Корпус едро трошене

На 22.02.2018 г., след успешно проведени 72-часови изпитания, бяха въведени в редовна експлоатация три обезпрашителни инсталации с ръкавни филтри “ MET JET 20 000” с производителности по 20000 м3/ час. Филтрите пречистват запрашен въздух от три трошачки за руднична маса  в „Корпус едро трошене”.шаблоны для dle 11.2