20 Apr 2018

Доклад на Министерство на околната среда и водите

Във връзка с успешното реализиране на нашия проект за изграждане на обезпрашителна инсталация в Aсфалтова база  с. Русаля в месечния отчет на Министерството на околната среда и водите за контролната дейност на РИОСВ за месец юни е публикувано следното:

„Като положителен резултат от контрола по ОЧВ, осъществен от експерти от РИОСВ  Велико Търново, е изграденото пречиствателно съоръжение за емисиите от асфалтова база Русаля на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВТ” АД, гр. Велико Търново. Доказано е спазване на емисионните норми от представени собствени периодични измервания и е отменена текуща санкция, наложена от РИОСВ.”шаблоны для dle 11.2