20 Apr 2018

„МЕТЕКО” АД изгражда обезпрашителни инсталации в едни от най-големите предприятия в България.

През 2011г. „МЕТЕКО” АД проектира и монтира следните съоражения:
1. До ключ 2 броя аспирационно-обезпрашителни инсталации на Сортировка №1 и Сортировка №2, в Суровинноподготвителен цех, всяка с капацитет 14 000 m3/h и 1 брой пневмотранспортна система за събиране на прахта от филтрите до бункер за прах с производителност 500 kg/h.

КЛИЕНТ: „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД – гр. Свищов
 
2. Три броя – ръкавни филтри SEMJET-I-2x72/2000 с капацитет 15000 m3/h всеки и един брой SEMJET-I-2x72/1800 с капацитет 12000 m3/h

КЛИЕНТ: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД – гр. Панагюрище
3. Ръкавен филтър SEMJET-I-2x54/4500 с капацитет 22000 m3/h     
КЛИЕНТ: „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД – с. Мирковошаблоны для dle 11.2