Изградени обекти

2004г. “Асфалтова база” – гр. Варна - Обезпрашителна инсталация за димните газове, отделящи се при производството на асфалт, Q = 17000 м3/ч
2003г. “ТЕЦ – Варна” ЕАД – гр. Варна - Работен проект : “Обезпрашаване на подбункерна галерия и централна прахосмукачна система” към обект “Реконструкция на транспортна система от разширението на въглищния склад и изграждане на стационарна въглищна естакада, Q = 108400 м3/ч
2003г. “Златна Панега Цимент” АД - 5 броя аспирационно - обезпра-
шителни инсталации на складови и хомогени-зационни силози на трета производствена линия и на първа и втора пресипка на механичния транспортьор, Q = 15000 м3/ч, Q = 5000 м3/ч, Q = 3000 м3/ч
2003г. “ТЕЦ – Варна” ЕАД – гр. Варна - Обезпрашителни и прахоулови-телни съоръжения на пресипни възли на транспортни ленти в цех “Въглеподаване”, Q = 31000 м3/ч
2002г. “Елпром Трафо” АД- Кюстендил - Аспирационна и обезпраши-
телна инсталация и промишлена прахосмукачка към дърводелски цех,
Q = 10000 м3/ч
2002г. “Озонт Лазер” ООД – гр. София - Инсталация за аспириане на газовете от машина за лазерно рязане с малка работна маса, Q = 400 м3/ч
2002г. “Наван Челопеч” АД - с.Челопеч, Софийско - Доокомплектоване и модернизиране на аспирационните системи на І, ІІ и ІІІ поточни линии в цех “Едро трошене”, Q =30000 м3/ч
2001г. “Прокафин” ЕООД,- гр. Перник - Инсталация за обезмирисяване на газовете от барабанна пещ за изпичане на кафе, Q = 2500 м3/ч
2000-2001г. “Марубени Корп.”- Япония - Обезпрашителна инсталация за технол. газове към топкова мелница за цинкова угарка в “КЦМ” АД, Пловдив
Q = 6700 м3/ч
1998г.“Хюндай Елпром Трафо” АД- София - Прахоочистна инсталация към леярна за цветни метали и прецизни отливки, Q = 70000 м3/ч
1998-1999г. “Бентонит” АД-гр. Кърджали - 2 бр прахооочистни инсталации към барабанни сушилни за бентонит, Q = 22000 м3/ч
1997г. Кривой рог, Украйна - Работен проект за прахоочистна инсталация на пресипни възли по линия за печене на железни палети, Q = 70000 м3/ч
1996г. “Кремиковци” АД, София - Работен проект за прахоочистна инсталация на претоварен възел № 4 на Аглофабриката, Q = 40000 м3/ч
1996г. Стоманодобивен комплекс – гр. Карачи, Пакистан - Работен проект за 4бр. прахоочистни инсталации на пресипни възли, Q = 120000 м3/ч
1995г. “ЮГОК” – Украйна - Работен проект за 2бр. прахоочистни инсталации за производство на “бели сажди”, Q = 25000 м3/ч
1995г. “Криворожстал” - Украйна - Прахоочистна инсталация към карбидна пещ, Q = 35000 м3/ч
1994г. “Целхарт” АД-гр. Стамболийски - Прахоочистна инсталация към содорегене-рационен котел “Бабкок”, Q = 240000 м3/ч
1993г. Стомана АД- гр.Перник - Реконструкция на ръкавен филтър – напорен тип към 100 - тонна електро-дъгова пещ , Q = 1000000 м3/ч
1993г. Агробиохим АД-гр.Стара Загора - Прахоочистна инсталация към сушилня за производство на “бели сажди”, Q = 25000 м3/ч