Изградени обекти

2015г. - През месец януари влязоха в експлоатация два броя специализирани Обезмирисителни инсталации с производителности 6500м3/ч и 2760м3/ч за цех за третиране на органични утайки в ПСОВ – гр. Павликени.
МЕТЕКО” АД достави двете Обезмирисителни камери за адсорбция на миризмите с активен въглен.

Галерия