Изградени обекти

2013 г. “АББ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. Раковски – Доставка на два броя шумоизолирани кабини за шмиргеловане, разработени на база специфично задание на инвеститора. Кабините са проектирани с технологичен отвор в тавана, който позволява манипулации с кран вътре, както и приточно-смукателни аспирационни системи. Прахоулавянето е чрез   патронни филтри с импулсна регенерация на филтруващите елементи – ВВП-20/1000 с максимален дебит на филтрувания въздух 4000 m3/h.

Към всяка кабина е доставена и раздвижна работна маса, чиято позиция се регулира във височина и осигурява въртене на работния плот на 3600. В обема на доставките влизат още три броя заваръчни маси със същата конструкция.Галерия