Изградени обекти

2012 г. “АББ АУТОМЕЙШЪН” ЕООД – гр. Раковски - Доставка на два броя патронни филтри с импулсна регенерация на филтруващите елементи – ВВП-16/1000 и ВВП-20/1000 с максимален дебит на филтрувания въздух съответно 3000 m3/h 4000 m3/h.
Филтрите са основна част от обезпрашителни инсталации към работни маси за обработка на пластмасови детайли.Галерия