Изградени обекти

2012 г. “Прити-95” ООД – гр. Лясковец - произведен и доставен патронен филтър ВВП-36x2000 с производителност 10000m3/h, монтиран към инсталация за плазмено рязане.Галерия