Изградени обекти

2011г. “Асарел Медет” АД – гр. Панагюрище Проектирани, произведени и доставени 3 броя ръкавни филтри SEMJET-I-2х72/2200 с капацитет 15000 m3/h и един брой SEMJET-I-2х72/1800 с капацитет 12000 m3/h при  реконструкция и модернизация на корпус „Ситно трошене” и „Претоварен възел №1” в ОФ „Асарел”.
Към всеки филтър е монтиран и центробежен циклон за грубо очистване на праховъздушната смес.
Също така бе доставена и транспортна система състоща се от от 17 коритообразни шнекове ø200 с различна дължина и 13 шлюзови питатели.
Съгласно протоколите от измерванията на лицензирана лаборатория са постигнати следните показатели за остатъчната запрашеност:

  • Филтър 1 – под 1 mg/m3;
  • Филтър 2 – под 1 mg/m3;
  • Филтър 3 – под 1 mg/m3;
  • Филтър 4 – под 1 mg/m3.Галерия