Изградени обекти

2015 г. - „Рока България” АД- гр. Каспичан- цех „масоподготвителен”. Патронен филтър “ MET CART” с производителност 10 000 м3/час. Комплект със смукателен вентилатор, снабден със шумозаглушител. Инсталирана мощност 15 kW. В редовна експлоатация от края на м. април 2015 г.
Галерия