Изградени обекти

2015 г. - Аспирационно-обезпрашителна инсталация към лаборатория за проборазделяне в Рудничен Комплекс „Елаците” – гр. Етрополе. Оригинален комплексен проект, който обхваща осем места на аспирация и промишлен патронен филтър с импулсна регенерация на патроните. Постигнати стойности на запрашеност в работната среда , значително по-ниски от предписваните ПДК по Наредба 13 и отлични резултати като емисия в околната среда след пречистване във филтъра. Инсталацията е изградена предсрочно , „до ключ” и въведена в експлоатация на 03.04.2015 г.
РЕФЕРЕНЦИЯ

Галерия