Изградени обекти

2011 “СВИЛОЦЕЛ” ЕАД – гр. Свищов – Изгрaдени до ключ 2 броя аспирационно-обезпрашителни инсталации на Сортировка №1 и Сортировка №2, включително лентовите транспортьори към тях и 1 бр. пневмотранспортна система за събиране на прахта от филтрите до бункер за прах.

Капацитетът на всяка от инсталациите е 14 000m3/h , а производителността на пневмотранспортната система 500 kg/h.

Обезпрашителните съоражения са на база “Pulse Jet” филтри – патронен филтър тип ВВП-60x2000, оригиналана разработка на „МЕТЕКО” АД и доказала ефективността си в практиката.

Достигнатите показатели съгласно измерванията на лицензирана лабораторя са както следва:

  • Аспирационно-обезпрашителна инсталация №1 – 3,85 mg/m3;
  • Аспирационно-обезпрашителна инсталация №2 – 3,10 mg/m3;
  • Пасивен филтър над силоз за прах – 2,20 mg/m3.


Галерия